กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 8 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. พันเอก อัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ (ฝ่ายทหาร) ร่วมจัดมหกรรม “ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สินค้าดีอำนาจเจริญ รวมพลคนเกษตรกรรมยั่งยืน” ที่สวนพุทธอุทยานอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สินค้าดีอำนาจเจริญ รวมพลคนเกษตรกรรมยั่งยืน” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ กลุ่มองค์กรเกษตรกร และเกษตรกรจากทุกอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Top