กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) กิจกรรมมอบวัสดุอุปกรณ์หรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือประชาชน) เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ใน 2 พื้นที่ คือ บ.หนองปรือ ม.9 ต.สักงาม อ.คลองลาน และ บ.คลองลึก ม.5 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จว.ก.พ. 

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top