กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๔, ๑๐๐๐ นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ/ผอ.ศปก.อ.มายอ และ พ.อ. วิชิต  ปัญติภานุวัฒน์  หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ พร้อมกำลังพล ลงพื้นที่แจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19 ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ อ.มายอจ.ปัตตานี จากนั้นได้เดินทางไปมอบของอุปโภคบริโภค ตำบลเป้าหมายในกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามแผนงานโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอมายอ จ.ปัตตานี

Top