กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 16 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 เวลา 1330 พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม. (ท.) นำกำลังพล ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน และ ประสานหน่วยงาน ชลประทานในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของชาวบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้อย, หมู่ที่ 15 บ้านงิ้วเหนือ ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย เนื่องจาก เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมขังบ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร เสียหายจำนวนมาก และเยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยได้รับการรายงานข้อมูลภัยพิบัติ จาก จนท.ปภ. อบต.งิ้ว อำเภอปักธงชัย และ รอง นายก อบต., ส.อบต.,ผญ.บ้าน นำเข้าพื้นที่ ให้ข้อมูลความเดือดร้อนของชาวบ้าน ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

Top