กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 17 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 64 เวลา 09.00 น. พ.อ.ปิยะทัต  บุบผาอินทร์  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.น. ทำพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับประชาชนที่มีความต้องการเเละมีความพร้อมที่จะทำการปลูกและขยายเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน จำนวน 53 ตำบล 53 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

Top