กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑๖๑๐๓๐ ก.ย.๖๔ พ.อ.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ. ฝ่ายทหาร, นายบุญเรือง หลงละลวด หน.สนง.ปภ.จว.น.ภ., นายพิทักษ์ สุภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วยกำลังพล มว.ส.ห.ร.๘, อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย และผู้นำชุมชน ร่วมกันวางแผนเพื่อออกปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย จากกรณีนาย วัชระ สิงห์ทอง อายุ ๕๖ ปี ราษฎร บ.โพธิ์ศรีสำราญ ม.๑๓ ต.หัวนา อ.เมือง จว.หนองบัวลำภู ได้ออกไปหาของป่าบริเวณ ภูเก้า-ภูพานคำ ต.หัวนา อ.เมือง จว.หนองบัวลำภู และได้พลัดหลงป่า ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ก.ย.๖๔ ที่ผ่านมา ถึงขณะนี้ยังไม่พบตัว ทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัด น.ภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วม เพื่อวางแผน จัดกำลังพลลาดตระเวน ทั้งกลางวัน และกลางคืน เพื่อค้นหาผู้สูญหายต่อไป

Top