กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 20 ก.ย.64  กอ.รมน.จังหวัด ก.พ.ได้ประสาน ชป.บรรเทาสาธารณภัย(ร.4 พัน.3) จำนวน 25 นายร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพรานกระต่าย,ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่ายและผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นต.ท่าไม้ ร่วมกันลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมพื้นที่ ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมา มวลน้ำจาก จว.ต.ก.ไหลลงคลองแม่ระกา และได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรใน ต.ท่าไม้ โดยได้ดำเนินการดังนี้
1.ร่วมกันลอกสวะและกำจัดเศษวัชพืช,กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำ บริเวณฝายทดน้ำ ม.10 บ.คลองสงกรานต์ ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น
2.จัดชุดจิตอาสาพบปะกับราษฎร    ม.2 บ.คลองสงกรานต์และ ม.10 บ.คลองแม่ระกา ซึ่งอยู่ติดกับคลองแม่ระกา และได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน โดยได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

Top