กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 21 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 20 ก.ย.64 เวลา  1400 น. มอบหมาย  พ.อ.บุญยิ่ง  คงเกตุ   หน.ฝขว.กอ.รมน.จว.กาญจนบุรี  พร้อมด้วย จนท.กลุ่มงานกิจการมวลชน และ ชุดขุนด่านฯ  จัดกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนแผนตำบล  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 โดยนำถุงยังชีพ, แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย, ข้าวสาร,ไข่,น้ำมันพืช, น้ำปลา, น้ำตาล, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และ เครื่องมือทำความสะอาด  มอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

     -ณ หมู่บ้าน อพป.บ้านทุ่งมะขามเฒ่า หมู่ 5  ต.กลอนโด  อ.ด่านมะขามเตี้ย จว.ก.จ.  โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน, ผช.ผู้ใหญ่บ้าน, จนท.อบต.  และ  อสม.  ร่วมกิจกรรมฯ  รับมอบสิ่งของ และ ได้เชิญตัวแทนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบฯ ส่วนหนึ่ง ในพื้นที่เข้าร่วมรับมอบถุงยังชีพฯ

 

 

Top