กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 21 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๔  เวลา ๐๘๓๐ พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท)ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการบริหารแบบบูรนาการกรณีผู้มีอาการทางจิตจากการเสพติดของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์  ศิริมาศ  ผวจ.รอ.  เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์ประชุมสาเกตุฮอลล์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Top