กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 21 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑๗๑๐๐๐ ก.ย.๖๔ พ.อ.พุทธิวัฒน์ ศิริพงศ์พล รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ.(ท) มอบหมายให้ ร.ท.บุญน้อม จุปะมะตา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกอ.รมน.จังหวัด น.ภ. ลงพื้นที่พบปะกลุ่มคนพิการ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการในการจัดตั้งชมรมใหม่ เยี่ยมให้กำลังใจคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙ มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้กับราษฎรคนพิการ นางนงคราญ เลือดอุดร หมู่๑๑ นางเปรียง รัญละติญา หมู่๑๑ นางน้อย บุญวิเทียน หมู่ ๕ บ้านข้องโป้ ตำบลบ้านขามจังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

Top