กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 23 ก.ย.64 เวลา 1100  พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) ได้กล่าวพบปะและมอบแนวทางให้กับน้องๆ นักศึกษาและผู้ปกครองในการทำสัญญาเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 35 และรุ่นที่ 36 ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. เพื่อเป็นแนวทางรับการศึกษาดังกล่าวต่อไป

Top