กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 26 กันยายน 2564
แชร์ |

ผอ.รมน. มอบหมาย กอ.รมน. ติดตามแนวทางบริหารงาน ศบค. พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

     วันนี้ (วันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๔) เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้แถลงว่า ตามที่รัฐบาล ได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สถานการณ์เริ่มดีขึ้นมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง และผู้ป่วยที่รักษาหายสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่งผลดีต่อระบบบริการทางการแพทย์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. ได้สั่งการเร่งรัดการแจกจ่าย ชุดตรวจ ATK จำนวน ๘.๕ ล้านชุด ให้ประชาชนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน ๒.๔ ล้านชุด ปริมณฑลและต่างจังหวัด ๕.๖ ล้านชุด ส่วนที่เหลือจะสำรองไว้เพื่อการแจกจ่ายในการลงพื้นที่ และผู้ที่ตกหล่นในการสำรวจ และได้เน้นย้ำในเรื่องการฉีดวัคซีนให้มีความครอบคลุมร้อยละ ๗๐ ภายในปี ๒๕๖๔ โดยปัจจุบันรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนหลัก และวัคซีนทางเลือกจนถึงสิ้นปี ๖๔ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๒.๙ ล้านโดส ซึ่งเพียงพอสำหรับผู้เข้ารับวัคซีนแน่นอน สำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบจำนวน ๒ เข็ม ทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๓ โดยประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดจะได้รับการแจ้งข้อความ SMS ผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือสามารถลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการได้รับวัคซีน

     สำหรับรายละเอียดการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster does) ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ได้เริ่มดำเนินการฉีดตั้งแต่วันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๔ สามารถเข้าดำเนินการฉีดวัคซีนได้ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขั้นต้น ๑๕,๐๐๐ คนก่อน และจะทยอยฉีดจนครบ ๑๕๐,๐๐๐ คน โดยจะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มกระตุ้น (Booster does) สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ทางศูนย์ฯ จะใช้ตามข้อมูลเดิมสำหรับการส่ง SMS ให้ผู้เข้ารับบริการเพื่อนัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนล่วงหน้า และผู้รับบริการสามารถตรวจวันเวลานัดหมายของตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน “Vaccine บางซื่อ”

     กอ.รมน. โดยศูนย์รักษาความมั่นคงภายในมี พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เป็นผู้อำนวยการศูนย์รักษาความมั่นคงภายใน ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ กอ.รมน.(ส่วนกลาง), กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. รวมทั้งข้อกำหนดของ ศบค. ที่ยังคงให้ทุกหน่วยงานสร้างความตระหนักและการรับรู้กับประชาชนโดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการของข้อกำหนด ฉบับที่ ๓๓ ในเรื่องการห้ามออกนอกเคหะสถาน และลดการเดินทางโดยไม่จำเป็นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ารับฉีดวัคซีนเพื่อลดอาการรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตเป็นหลัก การป้องกันการติดเชื้อ เน้นย้ำการยกระดับมาตรการป้องกันส่วนบุคคลขั้นสูงสุด ได้แก่ “มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล” (Universal Prevention for COVID-19) รวมไปถึงการเน้นย้ำเกี่ยวกับการติดเชื้อในโรงเรียนประจำ, โรงเรียนทหาร และศูนย์ฝึกของทหาร โดยให้มีมาตรการตรวจคัดกรองที่เข้มงวด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

Top