กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 28 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 27 ก.ย. 64 เวลา 1000 กอ.รมน.จังหวัด ต.ง. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผลโดย กอ.รมน. ขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่กักตัวเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่ ม.7 บ้านทุ่งทอง ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง

Top