กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 27 ก.ย.64 เวลา 1200 พ.อ.ไมตรี ชูปรีชา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) พร้อมด้วย พ.ท.สมภพ ใจบุญ ผบ.ร.14 พัน 2  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านไพรสวรรค์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร หลังจากที่ประสบกับสถานะการณ์ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ส่งผลให้น้ำจากลำน้ำคลองขลุงไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายราว 400 ราย ทั้งนี้ ผบ.ร.14 พัน 2 ได้นำรถครัวสนามของหน่วยเข้าดำเนินการประกอบเลี้ยงแจกจ่ายอาหารพร้อมกับน้ำดื่มให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top