กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 30 ก.ย.64, เวลา 0900 - 1230 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ.(ท.) มอบหมายให้ จ.ส.อ.วิชาติ สุทน เจ้าหน้าที่ด้านการข่าว และ จ.ส.อ อิศราชัยไพเราะ พร้อมกำลังพล ร่วมมอบถุงยังชีพพร้อมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ ในพื้นที่ ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร  จำนวน 10 หลังคาเรือน โดยบูรณาการร่วมกับ จนท. อสม., ผู้นำชุมชน ม.5 บ.ท่ากะทู้ , ม.6 บ.คลองคู้ และ ม.9 บ.ท่าหลวง  ทั้งนี้ได้ ปชส. ให้ราษฎรในพื้นที่ได้ดูแลตนเองตามมาตรการสาธารณสุข ป้องกันโควิด-19 โดยเข้มงวด

 

 

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 DMHTT

 

 

Top