กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 30 ก.ย.64, เวลา 1330-1530 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ.(ท.) มอบหมายให้ จ.ส.อ.วิชาติ สุทน เจ้าหน้าที่ด้านการข่าว และ จ.ส.อ อิศราชัยไพเราะ พร้อมกำลังพล  บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุข, ผู้นำชุมชน แจกหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ และสเปร์ยแอลกอฮอล์ ให้กับพ่อค้า-แม่ค้า, พนักงานบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ เจลแอลกฮอล์ และสเปร์ยแอลกฮอล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. สถานีบริการน้ำมันเชลล์   อ.เมืองพิจิตร 

 

 

2. สถานีบริการน้ำมัน เอสโซ่ จำกัด ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร

 

 

3. ตลาดร่วมเจริญ สะพานขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร

 

 

ทั้งนี้ได้รณรงค์ประชา สัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้มากที่สุด

 

 

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top