กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2564 พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม. (ท.)มอบหมายให้ พ.ท.บุญชัย วสุนันต์ รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง, พ.ต.ชวโรจน์ สิริธัญญาพงษ์ และ ส.อ.ธนโชติ ศรีเรือง จนท.กลุ่มงานประสานความมั่นคง ลงพื้นที่ประสานงานบูรณาการร่วมกับ ช.2 พัน.202 และ อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง นำยานพาหนะและเรือท้องแบน เข้ารับประชาชนและผู้ป่วย สิ่งของออกจากบ้านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมสูง ขึ้นมายังพื้นที่ปลอดภัย และเฝ้าระวังติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

Top