กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 3 ต.ค.64 เวลา 1300 นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผวจ.ก.พ. พร้อมด้วย พ.อ.ไมตรี  ชูปรีชา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.),พ.อ.ณรงค์ชัย  เจริญชัย ผบ.ร.14 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร.14 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสเชิญสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมือง จว.ก.พ. จำนวน 1875 ชุด โดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอที่ประสบอุทกภัยและลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จว.ก.พ. 

Top