กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 ตุลาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. เมื่อวันที่ 4 ต.ค.64 เวลา 07.30 น.

พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท) ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน พื้นที่ จ.สุพรรณบุรี 1,992 ชุด ณ วัดพิพัฒนาราม (วัดดอนไข่เต่า) ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานมอบฯ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเชิญพระราชกระแสรับสั่ง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าว รายงาน พร้อมด้วย ผบ.มทบ.17, นายกเหล่ากาชาด, รอง ผวจ.สุพรรณบุรี,ปลัดจังหวัด ส.พ., หน.ส่วนราชการจังหวัด, นอภ.ทั้ง 10 อำเภอ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา พระราชทาน เข้าร่วมพิธีฯ และลงเรือยนต์ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 8 ราย ผลการปฏิบัติ:เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังความซาบซึ้งและ สำนึกในพระมหากรุณา ธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่มีแก่ พสกนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างหาที่สุดมิได้

Top