กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 5 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 30 ก.ย. 64 พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ห. ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Top