กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564 เวลา 1330 พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จว.ม.ค. (ท.) มอบหมายให้ พ.ท.วีระพงษ์ สังเว หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จว.ม.ค.นำ จนท.กอ.รมน.จว.ม.ค.เดินทางตรวจสถานการณ์มวลน้ำ ในพื้นที่ ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  โดยได้ประสานรายละเอียด กับ รักษาการฯ ปลัด อบต.โพนงาม, ผอ.กองช่าง อบต.โพนงาม และกำนัน ต.โพนงาม  พร้อมรับทราบปัญหาจากชาวบ้านในพื้นที่ ในขั้นต้นพบมวลน้ำเอ่อล้นลำน้ำชี กำลังไหลเข้าท่วมนาข้าว พื้นที่ บ. ดอนจำปา ,บ.หนองขนวน   ซึ่งมีมวลน้ำปริมาณมากคาดว่าใน 2-3 วัน ระดับน้ำจะสูงขึ้น  และไหลท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมากขึ้น 

Top