กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 8 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 0840 ณ เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร พันเอกศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์ รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.36 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.36 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาเชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ในการนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ จากนั้นได้เดินทางเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,643 ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนายอำเภอที่ประสบอุทกภัย จากนั้นได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 7 ชุด ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมอำนวยความสะดวกให้กับคณะองคมนตรี

Top