กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 5 ต.ค.64 เวลา 0700 กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. ร่วมกับ มว.สห.มทบ.12 ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เเละ รพ.พุทธโสธร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ อ.เมืองฉเชิงเทรา ที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 3,451 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

 

 

Top