กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 ตุลาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. วันที่ 11 ต.ค. 64 เวลา 14.00 น.

พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท) มอบให้ พ.ท.ผาสุข มั่งกุยลิ และ พ.ต.เทิดศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาด , หน.ส่วนราชการจังหวัด , ปลัดอำเภอบางปลาม้า , ปลัด อบต.บางปลาม้า , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา

ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบครัวผู้เสียชีวิตต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้

Top