กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 13 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 13 ต.ค. 64 เวลา 13:45 น. พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด รอ.(ท) ลงพื้นที่พร้อม นายภูษิต  สมจิตต์ ผวจ.จว.ร.อ.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำในแม่น้ำชี ณ บ้านหนองแค ต.ม่วงลาด อ.จังหาร และตรวจพนังกั้นน้ำตลอดลำแม่น้ำชี

Top