กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ.(ท.) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 กับส่วนราชการจังหวัดพิจิตร โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีฯ

- เวลา 0630  ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ พระอุโบสถ วัดท่าหลวง(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร

 

 

- เวลา 0830 ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

 

 

Top