กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 เวลา 09.00 น.

พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท) พร้อมด้วย นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี , รองนายกเหล่ากาชาด , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ , นายอำเภอบางปลาม้า , ปลัดอำเภอสองพี่น้อง และ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในพิธีมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เพื่อผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมีผู้แทนรับมอบชุดธารน้ำใจและนำชุดธารน้ำใจไปมอบให้สำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้
1. อบต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง
2. วัดดอนขาด ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top