กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑๔ ต.ค.๖๔, ๑๓๓๐ พ.อ. เฉลิมชัย  สุทธินวล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น. (ท.) สั่งการให้ พ.ท. ไตรรงค์  แพชนะ รอง หน.ฝ่ายการข่าวฯ พร้อมกำลังพลนายทหารและนายสิบ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าตรวจค้นจับกุมร้านจำหน่ายบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี จำนวน ๔ ร้านเป้าหมาย สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้จำนวน ๔ ราย และได้ตรวจยึดของกลางเป็นสินค้าบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีเป็นจำนวนมาก ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางทั้งหมด ให้กับสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Top