กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๔, ๑๔๐๐ พ.อ. เฉลิมชัย  สุทธินวล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น. (ท.) สั่งการให้ จนท.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ ลงพื้นที่ ศปก.อ.ทุ่งยางแดง เพื่อร่วมการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เชิงรุก กับส่วนราชการอำเภอและหน่วยเฉพาะกิจทหารในพื้นที่ โดยการเดินเคาะประตูตามบ้านที่มีสมาชิกในครัวที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด - 19 บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

Top