กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0930 พ.อ.ไชยนคร กิจคณะ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ย.(ท) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ย. จัดกำลังพล จำนวน 6 นาย ส่วนราชการ ศบภ.บชร.2, สพป.ชัยภูมิ เขต 2 , คณะครู-นักเรียนโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ ,กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหนองแต้ ม.5,บ้านเตาถ่าน ม.13 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวแปลงปลูกข้าวนาปีชึ่งเป็นแปลงนาตัวอย่างและนำผลผลิตเข้าโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และการจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียบประเพณีที่ดีงาม สร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชน อีกด้วย มีประชาชนครูนักเรียนประมาณ 112 คนร่วมกิจกรรม บนเนื้อที่ 6 ไร่เศษ ณ. โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ บ. หนองแต้ หมู่ที่ 5 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

Top