กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.รัฐพล ลุนพล ร.น. รอง ผอ.สปรมน.๑ สง.ปรมน.ทร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ.(ท.) มอบหมายให้ น.ท.ร่มเกล้า เปี่ยมอ่อน ร.น. หน.ฝขว.กอ.รมน.จังหวัด น.ธ.นำกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด น.ธ. ร่วมกับ ฉก.นย.ทร.๓๓ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผลการปฏิบัติได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดเขากง

Top