กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๒๑๕๐๐ พ.ย.๖๔

 

 

กอ.รมน.จังหวัด น.ภ. บริษัทโรงงานน้ำตาลเอาราวัณ จำกัด พร้อมคณะผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโครงการ โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมอบอาหารปลา เมล็ดพันธุ์พืช,พร้อมทั้งอุปกรณ์ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน ในโรงเรียนฯมีการทำแปลงสาธิตการปลูกข้าว ,เลี้ยงไก่ ,เลี้ยงกบ,เลี้ยงปลา สอนให้เด็กนักเรียนรู้จักวิถีชีวิตและพื้นฐานของคนอีสานในการทำมาหากิน ณ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู หลังจากนั้นคณะจึงได้เดินทางกลับ

 

 

Top