กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัดลำปาง สนองแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 นำเยาวชนร่วมสร้างฝาย ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ณ บ้านแม่อาง ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดอบรมเยาวชนตามแผนงานโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2564 โดยมี พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท) เป็นประธาน ณ. ร.ร.บ้านแม่อาง ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6  คณะครู เจ้าหน้าที่ป่าไม้  และประชาชนในพื้นที่บ้านแม่อาง เข้าร่วมกิจกรรม รวม 120 คน

โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ การเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่ป่า (หลุมขนมครก) การจัดทำแนวป้องกันไฟและการสร้างฝายมีชีวิต ฟื้นฟูระบบนิเวศของชุม ณ พื้นที่สาธารณะ/ลำห้วย บ้านแม่อาง หมู่ 4 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

Top