กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
แชร์ |

     วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม บริเวณหมู่บ้านแสงวิมานและหมู่บ้านบางไทร ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรกล เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนและแปลงเกษตรให้รวดเร็ว พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยให้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงให้มีการติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดต่อไป

Top