กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 3 ธันวาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นฐ./ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. , พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. (ท.)ได้มอบหมายให้ ชุด ชรต.107 เข้าร่วมบูรณาการกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย ชุดที่ 1 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครปฐม จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
1. บริษัท ซินเซียร์เฟรชฟู้ด จำกัด เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ประกอบกิจการประเภทชำแหละและแปรรูปสุกร
- ขณะเข้าตรวจสอบพบแรงงานทั้งสิ้น 248 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 195 คน (ช. 49 คน, ญ. 146 คน) แรงงานสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 40 คน (ช. 24 คน, ญ. 16 คน), แรงงานสัญชาติกัมพูชา จำนวน 12 คน (ช. 5 คน, ญ. 7 คน), แรงงานสัญชาติลาว จำนวน 1 คน (ญ. 1 คน),
- ผลการตรวจสอบ
- ไม่พบการกระทำความผิด
- ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิท – 19 ไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อ
- ตรวจหาการเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า ไม่พบการเสพ

Top