กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 ธันวาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 5 ธ.ค. 64 เวลา 0700 พ.อ.ธีระ  ผดุงสุนทร  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) , พ.ท.หญิง เรวดี  พงษ์สุวรรณ หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุงฯ และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 64 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ หอคำหลวง

- เวลา 0900 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ อาคารนิทรรศการ 2 ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผวจ.ชม./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เป็นประธานในพิธีฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top