กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 ธันวาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๔, 0900 พ.อ.กิตติพงษ์ พุทธิมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.(ท.) มอบหมายให้ ร.ต.ยอดชาย วรรณทอง จนท.ธุรการ ฝ่ายประสานการปฏิบัติฯ พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัด ส.ร. ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นมาตรการให้บริษัทเข้าตรวจสอบระบบตามตารางเวลาที่กำหนด ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป

Top