กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 มกราคม 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. วันที่ 4 ม.ค. 65 เวลา 13.30 น.

พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท.) ร่วมกับ นายก อบต.สนามชัย , ผอ.รพ.สต.สนามชัย , ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นางสังเวียน ขอสกุล อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 131 ม.2 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (ป่วยเป็นจิตเวช และความดันสูง)

2. นางทิพย์ นาคะ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 52/1 ม.5 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (ผู้สูงอายุ)

3. นายมานพ สุขประเสริฐ อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 73 ม.3 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้)

ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบครัวของผู้ป่วยกล่าวขอบคุณ กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ลงพื้นที่มาดูแลและให้ความห่วงใย

Top