กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 มกราคม 2565
แชร์ |

เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕ ที่บริเวณข้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา ติดตามการดำเนินโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน จังหวัดยะลา ตามนโยบายของ            นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเร่งด่วนในภาวะราคาหมูที่สูงขึ้นและให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งเป็นการลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภคโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ร่วมกับตลาดในเขตเทศบาลนครยะลา ผู้ประกอบการค้าเนื้อสุกรชำแหละจัดโปรโมชั่นหมูเนื้อแดง ลดราคาเพื่อผู้บริโภค ราคากิโลกรัมละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๔ จุด ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๕ ม.ค. ๖๕ โดยจุดที่ ๑ และ ๒ ทาง อ.เมืองยะลา จำหน่ายห้วงตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จุดที่ ๓ และ ๔ ทาง อ.เบตง จำหน่ายห้วงตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยทั้ง ๔ จุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคา กก.ละ ๑๕๐ บาท โดยจะจำหน่ายจนกว่าเนื้อหมูจะหมดทุกวัน

Top