กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
ประกาศรับสมัครงาน
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
  สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน ทบ. ครั้งที่ 2 /2564
 • 1. ตำแหน่ง
  • 1.1 ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน รายเดือน 37,680 บาท
  • 1.2 นักวิศวกรระบบ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน รายเดือน 19,500 บาท
  • 1.3 ผู้ดูแลความปลอดภัยข้อมูล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน รายเดือน 19,500 บาท
  • 1.4 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน รายเดือน 19,500 บาท
  • 1.5 นักวิศวกรข้อมูล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน รายเดือน 19,500 บาท
 • 2. รายละเอียดประกาศรับสมัคร
 • 3. รับสมัครห้วง 26 เม.ย. - 13 พ.ค. 64
Top